5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 06/01/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-2328 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi(ornaofp.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır.

After technical analysis and legal consideration based on the law nr. 5651, administration measure has been taken for this website (ornaofp.com) according to decision nr. 490.05.01.2016.-2328 dated 06/01/2016 of the Telecommunication Presidency.


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr